poniedziałek, 18 marca 2013

Poszukiwania, mity i newsy z internetu Cd.

Znów napisano do mnie, że ciężkie do zrozumienia dla niektórych userów są przepisy prawne dotyczące poszukiwań z wykrywaczem jakie zamieściłem we wcześniejszych wpisach. No cóż jeśli czytanie ze zrozumieniem dla niektórych stanowi trudność to może taki tekst będzie bardziej zrozumiały :) :

Tryb uzyskiwania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków,
o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, nie został w tym akcie prawnym jednoznacznie uregulowany.
Tę materię ustawodawca pozostawił do unormowania na gruncie aktu prawnego
niższej rangi. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego został zobligowany do określenia w drodze rozporządzenia
trybu i sposobu wydawania pozwoleń na prowadzenie działań,
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 6–12 (a więc również na poszukiwanie
zabytków ruchomych), przy zabytku wpisanym do rejestru. 

Z niniejszego
upoważnienia ustawowego wynika zatem, że rozporządzenie ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi tylko
tryb wydawania pewnej części pozwoleń, dotyczących wyłącznie poszukiwania

ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w zabytkach wpisanych

do rejestru. Ustawodawca milczy natomiast w kwestii wydawania pozwoleń
na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych,
innych niż te usytuowane w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 Należy jednocześnie zauważyć,
że w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ustawodawca
nie sprecyzował zasad wydawania pozwoleń na poszukiwania ukrytych
lub porzuconych zabytków innych niż te, które znajdują się w zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.

 
Z brzmienia tego przepisu wynika zatem, że należy go stosować

jedynie do wydawania pozwoleń na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych

zabytków ruchomych w zabytkach wpisanych do rejestru.
Prokuratura i Prawo 9, 2011

Celowo usunąłem z opracowania większość tekstu o paragrafach  dla tych userów, którzy mają problemy z paragrafami, aby całość była jasna i zrozumiała. Jeśli nadal będzie to nie zrozumiałe to  nic na to nie poradzę, nie można chyba  tego prościej napisać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz