piątek, 12 czerwca 2020

Pol-in , Pol-ska .

Jakoś tak było że mnie uczono, iż w te rejony przybyło trzech Słowiańskich braci, Lech , Czech i Rus.

Do dziś pomimo zmian jakie były przez tysiące lat pozostała Ruś , Rosja po Rusie, ......Czechy , Czechosłowacja, dziś Czechy po Czechu. 

https://www.youtube.com/watch?v=6d_U5RVw2iA

Tamte Słowiańskie kraje trzymają się dobrze, mają swą kulturę i z dziada pradziada swoją niezmienioną nazwę po Słowiańskim przodku.
Tylko Lechia po Lechu zniknęła, pojawiła się jakaś Pol-ska, którą zwą dziś Pol-in , co to za nazwa Polska ?, po kim ?, po jakim naszym przodku ?. 

A ta Pol --."tu spoczniesz" ? . Grabiona jest i wciąż zamieszkiwana przez Pol-iniaków, pol-skojęzycznych oszustów.

Dopóki nie wróci na mapę Słowiańska Lechia po przodku Lechu, tak jak było dawniej,  to  w tej Pol-sce,  a inaczej   w Pol-in będziemy mieli ciągły żym...ski tyfus. Ale aby tak się nie stało i Lechia ni wróciła na mapy  to pilnują tego Anglosasi-Sasanidzi ,  K.K. i jego ży....mskie zainstalowane tu przybłędy.

P.S.
Tu w akcji ży....mscy ściemniacze, zakłamujący historię :

https://www.youtube.com/watch?v=1JnAhv_o77Q

czwartek, 14 maja 2020

NWO- atak

Pojawiło się coś takiego .


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2020Data sporządzenia:2020-05-10

Skrócona nazwa emitenta

HEMP & WOOD S.A.
Temat


Podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 maja 2020 roku zawarł z amerykańską firmą Alivecel LLC. _dalej "Alivecel"_ umowę Memorandum Of Understanding _dalej MOU_ na podstawie której Emitent oraz Alivecel przystąpią niezwłocznie do określenia warunków uczestnictwa w spółce joint venture z siedzibą w Polsce _dalej "JV"_.
Celem JV będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym.
JV prowadzić będzie badania _R&D_ w zakresie produkcji żywych komórek w celu pomiaru i wykrywaniu białek wytwarzanych przez wirusy COVID/SARS/MERS, a także markerów glukozy, insuliny, nowotworów, zawału serca i innych. Monitorowanie "in vivo" będzie się odbywać w czasie rzeczywistym.
Testy wczesnego wykrywania zostaną opracowane przy użyciu technik biologii syntetycznej oraz nano- i biotechnologii, oraz skupią się na monitorowaniu zmian RNA i DNA użytkowników, którymi mogą być pacjenci, pracownicy wszelkiego typu firm, czy nawet cała populacja, jak również systemy opieki zdrowotnej, użytkownicy obiektów wojskowych i wiele innych.
Oczekuje się, że po opracowaniu i uzyskaniu odpowiednich rejestracji implantu jako urządzenia medycznego, system zapewni użytkownikom nowe opcje długoterminowego ciągłego monitorowania stanu zdrowia, umożliwiając transmisję sygnału wczesnego ostrzegania do aplikacji mobilnej, która z kolei może być monitorowana w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez użytkowników systemu, jak również ich lekarzy, czy też instytucje opieki zdrowotnej, agencje monitorujące zdrowie czy też szpitale badawcze.
Markery zastosowane w implancie będą umożliwiały natychmiastowe wykrycie ognisk wirusowych czy też innych chorób. Opracowywana technologia będzie bardziej skuteczna i wydajna niż obecnie oferowane na rynku czujniki, m.in. ze względu na zwiększoną dokładność i przewidywaną dłuższą żywotność funkcji implantu w porównaniu do obecnie oferowanych na rynku czujników, które wymagają wymiany co trzydzieści _30_ do sześćdziesięciu _60_ dni. Implanty docelowo oferowane przez JV będą wymagały wymiany nie częściej niż co 6-12 miesięcy lub nawet dłużej.
JV planuje prowadzić R&D w Polsce oraz w USA we współpracy z amerykańskimi centrami i agencjami badawczymi.
JV będzie działać pod kierunkiem Marka Glazera jako Dyrektora ds. Technicznych, Gerarda Bencena jako dyrektora generalnego oraz Prezesa Zarządu Emitenta Leszka Borkowskiego.
Docelowo JV będzie udzielać licencji i dostarczać technologie do spółek Alivecel LLC, Hemp & Wood S.A. oraz do firm medycznych i farmaceutycznych na całym świecie. Zgodnie z ustaleniami Alivecel LLC zajmie się komercjalizacją technologii przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Emitent będzie mieć wyłączne prawa do dystrybucji produktów w Polsce i na rynkach europejskich.
Emitent będzie pierwszym inwestorem finansowy w JV, oraz ma zadanie pozyskać dodatkowy kapitał od polskich i europejskich instytucji, takich jak NCBiR _Polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju_ lub NCN _Polskie Narodowe Centrum Nauki_ _, a także od amerykańskich i europejskich inwestorów Venture Capital.

https://www.youtube.com/watch?v=ZDoIZBSeeOQ